Share Omröstning

Poll länk

500 px
350 px
250 px
Förhandsvisning

förhandsvisning av widget:

Bredd - px Höjd - px

Stäng förhandsvisning
! Du använder en webbläsare som inte stöds Versionen av din webbläsare är inte optimerad för Toluna, vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen Uppdatera
Vårt integritetsmeddelandet reglerar ditt medlemskap i vår Influencer Panel, som du kan komma åt här. Cookies gör ju livet lite bättre! Lär mer om online-cookies som vi använder oss av på Toluna här.
TRUSTe


Senast uppdaterad: 31 Maj 2020
 

Toluna influencerpanel-integritetsmeddelande

 

Vilka är vi?

Vi är Toluna Group Limited ("vi" "vår/vårt/våra" "oss" eller "Toluna”). Du kan se vilka våra koncernmedlemmar är genom att följa länken nedan:
https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices.

Toluna är ett företag som samlar in data online för att tillhandahålla högkvalitativa marknadsundersökningsdata till sina klienter i olika verksamhetssektorer, inklusive andra marknadsundersökningsbyråer och globala företag av varierande storlek. Dessutom tar vi fram omfattande konsumentpaneler online, och framställer konsumenters insikter i digitalt format i realtid till våra klienter via våra marknadsföringsundersökningar och analytiska plattformar.

Företaget Toluna, som du har registrerat dig som medlem hos, är personuppgiftsansvarig och hanterar dina data.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för ärenden i relation till det här integritetsmeddelandet. Kontakta dataskyddsombudet via [Kontakta oss].

om du har frågor om det här integritetsmeddelandet, inklusive att utöva din lagliga rätt. Det här integritetsmeddelandet gäller inte när du har samtyckt till att delta i undersökningar som tredje parter administrerar. I dessa fall är Toluna inte ansvarig för undersökningen, teknikerna/de kanaler genom vilka undersökningen tillhandahålls eller undersökningsdatan, utan detta ansvar tillfaller undersökningens verkliga sponsor. Se relevant sponsors integritetspolicy för mer information om gällande praxisar.

 

Vilket är vårt integritetsåtagande till dig?

Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda din personliga information. Det här integritetsmeddelandet beskriver hur vi samlar in, använder, delar och säkrar personuppgifter som du tillhandahåller via http://www.toluna.com (vår "webbplats”) och/eller vår mobilapp när du blir medlem i vår influencerpanel och deltar i undersökningar och/eller forskningsstudier ("undersökningar”) som vi genomför, och på våra klienters vägnar. Det beskriver även dina rättigheter avseende integritet och hur lagarna, som är tillämpliga för dig, kan skydda dig. Det är avsett som ett komplement till andra meddelanden och integritetspolicyer, inte att ersätta dem.

Det här integritetsmeddelandet gäller för medlemskapsregistreringen och din användning av våra system och medier ("tjänster”)

Det här integritetsmeddelandet tillhandahålls i ett skiktat format, och du kan klicka dig genom de specifika områdena som anges nedan. Se gärna ordlistan för att förstå innebörden av vissa begrepp som används i integritetsmeddelandet.

 

Vanliga frågor och svar:

 

Vilken personlig information samlar vi in om dig?

Personlig information betyder all information om en individ från vilken personen kan bli identifierad. Det inkluderar inte information där identiteten har blivit borttagen (anonym information).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personlig information om dig som vi har grupperat enligt följande:

(A) Personuppgifter – namn (inkluderar förnamn, efternamn, flicknamn och namn som gift), födelsedatum, civilstånd, kön, paneldeltagar-ID och användarnamn.
 

(B) Kontaktinformation – postadress, e-postadress och telefonnummer.
 

(C) Speciella kategorier av personlig information – etniskt ursprung, hälsa, genetik, politisk åsikt, religion, sexuell läggning och sexliv.
 

(D) Demografi-/profilinformation - intressen, preferenser, återkoppling och enkätsvar, inklusive, men inte begränsat till, ålder, civilstånd, kön, födelsedag, storlek på hushåll, inkomst, utbildning och sysselsättning.
 

(E) Teknisk information inkluderar internetprotokoll-adresser (IP), inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, webbläsarens typer och versioner av plug-in, operativsystem och plattform och annan teknologi i den enhet du använder för att få tillgång till webbplatsen.
 

(F) Pseudonymiserad information är identifierbar information, i vilken unika identifierare såsom paneldeltagarens ID används. Direkta identifierare såsom namn och kontaktinformation tas dock bort.

 

 

Medlemmar i influencerpanelen

Du kan delta i våra enkäter efter att du har blivit medlem i vår influencerpanel ("medlem"), Vi kommer att be dig fylla i registreringsformuläret via https:\\toluna.com (vår "webbplats") eller via länkar på våra partners webbplatser, eller så kan du registrera dig via vår mobilapp.

 

Personer som inte är medlem i vår influencerpanel

Om du inte är medlem i vår influencerpanel ("icke-medlem"), men deltar i en enkät hos oss och ger oss din personliga information, kommer vi endast att spara uppgifter om e-postadress, kön, ålder, postnummer, maskin-ID och IP-adress. Vi gör detta så att vi kan:

 
 • kontakta dig om du har vunnit ett pris eller är berättigad till ett incitament, i vilket fall vi kommer att samla in och spara din personliga information i den utsträckning som krävs av tillämplig(t) lagstiftning eller regelverk (t.ex. av skatteskäl, om tillämpligt);
   
 • för att matcha dig med de enkäter du fyller i; och
   
 • förbättra användarupplevelsen. 
   
Vi kommer inte att kontakta dig av någon annan anledning. 
 

Offentliga forum och bloggar

Vår webbplats erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller forum. Du bör vara medveten om att all information du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra personer som har tillgång till dem. Vi visar personliga omdömen från nöjda kunder på vår webbplats, tillsammans med andra rekommendationer. Med ditt godkännande kan vi lägga upp ditt omdöme tillsammans med ditt användarnamn. Kontakta oss via [Kontakta oss].

om du vill uppdatera eller radera ditt omdöme. Du bör vara medveten om att all personlig information som du väljer att göra offentlig på webbplatsen, i forumet (under ett offentligt meddelande i ditt flöde, som en åsikt, duell, markering eller ett ämne) eller andra offentliga utrymmen eller forum kan läsas, samlas in, lagras och/eller användas av andra användare och för att skicka meddelanden till dig som du inte har bett om.

Vi avråder dig starkt från att avslöja din personliga information i något offentligt forum eller utrymme som återfinns på webbplatsen och vi kommer aldrig att be dig tillhandahålla din kontaktinformation eller dina personuppgifter offentligt , inte ens som en del av en enkät. Vi kan inte garantera att tredje parter med vilka du delar din personliga information via dessa offentliga forum kommer att skydda eller sekretessbelägga dem. Var medveten om att vi inte ansvarar för personlig information som du väljer att överlämna eller göra offentlig. Vi är inte heller ansvariga för innehåll som du offentliggör via webbplatsen och som är sökbar via webbaserade sökmotorer. 

 

Vilken personlig information samlar vi in om dig och hur använder vi din personliga information?

I tabellen nedan förklarar vi mer detaljerat hur vi kan använda din personliga information. Om vi använder tredje parter för modellering, analys eller datamatchning, kan du känna dig säker på att sådana parter inte får använda dina personuppgifter av någon annan anledning än de vi anger här, och vi ingår avtal med dessa tredje parter för att säkerställa att din information hålls säker, sekretessbelagd och tas bort i enlighet med våra policyer för lagring och destruktion av data, som anges i vårt paneldeltagar-integritetsmeddelande.

I många länder är vi skyldiga enligt lag att förklara vilka rättsliga grunder vi lutar oss mot när vi behandlar din personliga information. Dessa rättsliga grunder anges nedan, och vi kan ha fler än en rättslig grund för att behandla din personliga information.

Samtycke – I vissa fall samlar vi in och behandlar din personliga information med ditt samtycke t.ex. när du deltar i enkäter och vi frågar dig om du vill delta.

Avtalsförpliktelser – Under vissa omständigheter måste vi behandla din personliga information för att följa en avtalsförpliktelse, t.ex. när vi använder din personliga information för att skicka dina belöningar.

Juridisk efterlevnad – Om det krävs enligt lag kan vi behöva samla in och behandla din personliga information som svar på lagenliga förfrågningar från myndigheter eller om vi till exempel tror i god tro att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter, för att skydda din eller andras säkerhet, för att utreda bedrägerier eller brott mot våra webbplatsvillkor eller att svara på en begäran från regeringen.

Legitimt intresse – innebär att det ligger i vårt affärsintresse, för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar din personliga information för våra legitima intressen. Vi använder inte din personliga information för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller detta på något annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag).

 

Aktivitet Syfte   Typ av data
Ditt medlemskap För att registrera och bearbeta din ansökan om att bli medlem (a) Identitet
(b) Kontakt
(e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data (paneldeltagar-ID)
 
För att hantera vårt förhållande med dig, vilket inkluderar att:
 • Bearbeta och tillhandahålla dina Toluna-poäng eller belöningar, att byta ut dina Toluna-poäng mot värdecheckar/kuponger och inkludera dig i utlottningar, inklusive att dela din personliga information med betrodda tredjepartssäljare för att ge dig incitament på våra vägnar;
 • Meddela dig om ändringar i vår(a) integritetspolicy eller villkor
 • Be dig att lämna ett omdöme eller bjuda in dig till att delta i en enkät; eller
 • Av andra anledningar som rör ditt medlemskap.
 
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Demografi/profil
(e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data (paneldeltagar-ID)
Marknadsundersökningar
 • Vi kommer att be dig delta i och tillhandahålla feedback via undersökningar, där du bland annat delar med dig av dina konsumtionsbehov och preferenser. Detta kan även inkludera att analysera ditt beteende på olika sätt och i olika syften, men endast under förutsättning att det används för marknadsundersökningar.
 • Vi kan, med ditt samtycke via en enkät, be dig att tillhandahålla speciella kategorier av personlig information via en enkät, men endast om det är relevant för enkäten och i enlighet med tillämplig lag.
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Speciella kategorier av personlig information.
(d) Demografi/profil
(e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data (paneldeltagar-ID)
Vetenskaplig forskning/säkerhetsövervakning (rapportering om farmakologiska biverkningar) Vi kan be dig att delta i undersökningar för klienter från olika typer av organisationer såsom hälsoorganisationer, kommersiella organisationer eller välgörenhetsorganisationer, eller akademiker från universitet etc., och metoderna kan variera. (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Speciella kategorier av personlig information (hälsa, t.ex. sjukdom, tillstånd, behandling, konsumentvaror och biverkningar.
(d) Demografi/profil
Undersökning och användning via mobil enhet

Vi använder en mobilapp som, med ditt samtycke, kan geoavgränsa platser i framtiden. Vi samlar in följande information om du samtycker till att ladda ned och använda mobilappen i din telefon, surfplatta eller dator:

 • för att administrera webbplatsen och spåra användares internetaktivitet. Vi använder analysprogramvara för att bättre förstå mobilappens funktion i din enhet. Den här programvaran kan registrera information, t.ex. om hur ofta du använder appen, händelser som sker inom appen, aggregerad användning, prestanda och var appen laddades ned;
 • för kvalitetskontroll, bedrägeri eller andra rättsliga grunder som vi refererar till i detta integritetsmeddelande;
 • Tekniska data och information om demografi/profil samlas in när du registrerar dig via vår mobilapp och via undersökningarna du deltar i. Vi använder den här informationen för att matcha data och optimera kampanjer för våra klienter;
 • för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet, inklusive för att analysera trender inom marknadsundersökningsstudier. Våra klienter kan kombinera informationen med annan för dem tillgänglig information och producera "aggregerade" rapporter. De kan också skapa vetenskapliga rapporter baserade på modellerad information. ”Modellerad information” är information baserad på demografiska och beteendemässiga egenskaper (som kön, ålder och preferenser) för att förutse vad människor med liknande eller matchande egenskaper skulle vilja se eller köpa. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker av dessa företag på individuell och sammanlagd basis.
(d) Demografi-/profilinformation
(e) Tekniska data (samlas in automatiskt - systemet i din enhet och dess prestanda, operativsystemversion, enhets-ID samt statistik om hårdvaruanvändning såsom CPU, app-version och geografisk plats.)
(f) Pseudonymiserad data
Profilering Vi kan använda din demografi-/profilinformation i profileringssyfte samt information om din etnicitet i samma syfte förutsatt att du har gett oss den informationen tidigare och det är tillåtet enligt lokal lag. Det innebär att vi kommer att matcha dig med lämpliga undersökningar för att se om du är kvalificerad. Din ålder uppdateras automatiskt, så att vi kan försäkra oss om att vi väljer individer baserat på deras ålder där detta är ett krav för en viss enkät. (c) Speciella kategorier av personlig information (etnicitet)
(d) Demografi/profil
Datamatchning och -berikning Vi kan från tid till annan dela en del av din personliga information med utvalda och betrodda tredje parter. Sådana tredje parter kan bifoga analyser och demografisk information som de tidigare har samlat in om dig, antingen offentlig information (t.ex. egendomsbevis) och/eller information från privata källor (t.ex. tjänsteleverantör eller återförsäljare, med vilka du har ett konto). Vi kommer endast att dela din identitet och kontaktinformation om vi har ditt förhandsgodkännande, vilket vi kan erhålla som en del av en undersökning eller en inbjudan om att delta i sådana program.
Vi kan även använda din pseudonymiserade information och/eller demografi-/profilinformation och lägga till den till befintliga uppsättningar av anonyma data eller skapa nya.
Vi använder dem för att berika information som vi innehar om dig, för att förbättra din panelprofil, din upplevelse som medlem och för att säkerställa att du väljs ut för relevanta undersökningar.
Vid tidpunkten för uppdateringen av detta integritetsmeddelande är dessa parter för tillfället (eller kan vara i framtiden): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp och SegmentIQ Limited och alla deras eventuella dotterbolag.
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Demografi-/profilinformation
(e) Tekniska data (t.ex. IP-adress, ADID, webbläsar- och enhetsinformation (inkl. ID för mobila enheter, tekniska data för appar och information om användning, prestanda och plats))
(f) Pseudonymiserad data
Kampanjers effektivitet och lookalike-målgrupper
 • För att mäta kampanjers effektivitet och/eller skapa lookalike-målgrupper som har liknande demografi-/profilinformation (eller intressen). Våra klienter hittar sedan personer som liknar dem i de grupperna, och använder informationen för att få nya potentiella kunder och förbättra sin(a) reklamföring och online-reklammodeller.
 • Vi kan dela ditt unika paneldeltagar-ID med våra klienter, vilka kan skriva, ställa in eller läsa cookies eller använda annan teknisk data om dig, som de kan hämta från flera platser, inklusive våra servrar eller system. Om du deltar kommer ditt unika paneldeltagar-ID att lagras och associeras med sådana tekniska data för att låta oss och/eller våra klienter utföra online-kampanjer, använda din demografi-/profilinformation för att skapa lookalike-segment och/eller erhålla annan information om dig online. Om du har interagerat med online-kampanjen kommer vår klient att skicka ditt unika paneldeltagar-ID och den specifika undersökningen till oss, och vi kan ge dig möjligheten att slutföra undersökningen.

Vi kommer inte att föra över din identitet eller kontaktinformation till våra klienter om vi inte först har fått ditt samtycke, och inga tredje parter kan kontakta dig eller använda din information i andra syften.

(b) Kontaktinformation (e-postadress)
(d) Demografi-/profilinformation
(e) Tekniska data (unikt ID, inställningscookies
(f) Pseudonymiserad data
Reklamexponering och mätning

Vi kan matcha dina personliga information mot våra klienters och betrodda partners information för att fastställa om du använder några av deras produkter eller tjänster och/eller om du har exponerats för några av deras reklamer. Detta hjälper våra klienter att bättre förstå konsumenters beteenden när reklam visas för dem.

Vi kommer inte att föra över din identitet eller kontaktinformation till tredje parter om vi inte först har fått ditt samtycke, och inga tredje parter kan kontakta dig eller använda din information i andra syften.

(a) Identitet (UID)
(b) Kontakt (e-postadress)
(d) Demografi/profil
(e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data

Avslöjande för rättslig/offentlig myndighet Fastän vi anstränger oss för att skydda din integritet kan vi behöva avslöja din personliga information som svar på lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav eller att samarbeta vid en stämning eller annan rättslig process, när vi i god tro tror att det är nödvändigt att avslöja din information för att skydda våra rättigheter, för att skydda din eller andras säkerhet, för att utreda bedrägeri eller överträdelser mot vår webbplats användarvillkor eller för att begäran från staten.

(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Demografi/profil
(e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data

Kontroll av bedrägeri och kvalitet Vi använder flera tekniker för kvalitetskontroll, validering, upptäckt och förebyggande av bedrägeri samt för att säkerställa sekretessen för undersökningsresultat. Se avsnittet ‘Vilka andra spårningstekniker använder vi för enkäter du deltar i och för vilka andra syften?’ för mer information om detta. (e) Tekniska data
(f) Pseudonymiserad data

 

Vilka delar vi din personliga information med?

 

Alla våra kontor https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices kan komma åt eller använda din personliga information för de ändamål som anges ovan och/eller för att genomföra vanliga verksamhetsrelaterade aktiviteter såsom att tillhandahålla, upprätthålla och personanpassa våra webbplatser och tjänster, för att kommunicera med dig och uppnå våra legitima intressen i enlighet med avtalet.

Dina svar som vi erhåller via våra undersökningar vidarebefordras i allmänhet till våra klienter antingen i anonymiserat, aggregerat eller pseudonymiserat format. Om vi tillhandahåller resultaten i anonymiserat och aggregerat format, inkluderar resultaten information om grupper av individer och inte enskilda personer. Om vi tillhandahåller resultaten i pseudonymiserat format är resultaten baserade på individnivå, och urskiljbara via unika identifierare såsom ditt tilldelade paneldeltagar-ID, men inte din identitet eller dina kontaktuppgifter.

Våra klienter får endast information om din identitet eller dina kontaktuppgifter i specifika undersökningar och endast i forskningssyfte. Vi tillhandahåller aldrig sådana data till våra klienter om vi inte först har fått ditt samtycke och bekräftat med dem att deras användning ligger i linje med tillämpliga lagar och standarder för marknadsundersökningar.

Ibland kan vi anlita tredje parter för att utfärda checkar till dig eller bearbeta leveransen av dina belöningar och/eller tillhandahålla oss eller våra klienter med tjänster såsom databehandling eller analys eller tillägg av data till tidigare insamlad information om dig. Sådana tredje parter får inte använda din personliga information av någon annan anledning, och vi ingår avtal med dessa tredje parter för att säkerställa att din personliga information förvaras säkert och raderas i enlighet med våra policyer för lagring och destruktion av data.

Toluna kan ibland använda ett tredjepartsprogram för hantering av e-postlistor, utskick av e-postmeddelanden, som leverantör av tjänster för hantering av listor i syfte att matcha våra medlemmar med medlemmar från andra listor eller paneler, eller för att säkerställa att den personliga informationen du har angivit är korrekt. Dessa företag har enbart rätt att använda din personliga information på det sätt som behövs för att tillhandahålla oss med dessa tjänster, enligt skriftliga instruktioner. I sådana fall måste dessa företag följa våra personuppgifts- och säkerhetskrav och de får inte använda dessa personuppgifter för något annat ändamål.

Fastän vi anstränger oss för att bibehålla din integritet, kan vi behöva avslöja din personliga information som svar på lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. Vi kan även uppge din personliga information om det krävs enligt lag, en stämning eller liknande rättsliga processer när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, din eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller överträdelser av våra webbplatsvillkor eller för att tillmötesgå en begäran från staten.

Se tabellen ovan för mer information om sådan användning.

 

Överför vi din personliga information till andra länder?

 

Toluna är ett globalt företag och din personliga information överförs till andra företag i Toluna-koncernen och våra betrodda tjänsteleverantörer, som bedriver verksamhet i andra länder än ditt bosättningsland. Var medveten om att lagarna i andra länder kan skilja sig från lagarna som är tillämpliga i ditt bosättningsland. Se alla Toluna-företag i den bifogade listan: https://tolunacorporate.com/about/.

För att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), har Toluna inkorporerat adekvata skydd för dina data och rättigheter om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive standardklausuler för dataskydd vid överföring av dina data till tredje parter i länder där EU-kommissionen inte är verksam.

 

Toluna USA Inc., - EU-USA Privacy Shield-ramverk

Vårt globala centrum för backup och hosting är beläget i USA. Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) är medlem i Toluna-koncernen, och all data som vi använder överförs till Toluna USA i dessa syften. Toluna USA godkänner att Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har upprättat strikta skydd avseende hantering av personuppgifter, inklusive krav på att tillhandahålla adekvat skydd för sådana personuppgifter som skickas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Toluna garanterar adekvat skydd för behandlingen av viss information om alla individer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inklusive dig).

Toluna USA är en del av och har intygat efterlevnaden av ramverket EU-USA Privacy Shield Toluna och åtar sig att behandla personlig information från Europeiska unionens (EU) medlemsländer, i enlighet med Privacy-Shield-ramverket och ramverkets tillämpliga principer. Se USA:s handelsdepartements Privacy Shield-lista för mer information om Privacy Shield-ramverket. [https://www.privacyshield.gov/list].

Toluna USA ansvarar för att behandla mottagna personuppgifter i enlighet med Privacy Shield-ramverket, och sedan överföra dem till en tredje part som fungerar som ombud på dess vägnar (Iron Mountain). Toluna USA följer Privacy Shield-ramverket för all vidarebefordran av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna om ansvar för vidarebefordran. Privacy Shield-principerna ska gälla vid eventuell konflikt mellan dem och villkoren i denna sekretesspolicy.

Avseende personuppgifter som tas emot och överförs i enlighet med Privacy Shield-ramen lyder Toluna under USA:s Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter. Besök USA:s handelsdepartements Privacy Shield-webbplats https://www.privacyshield.gov. för mer information. Under vissa omständigheter kan vi tvingas uppge personuppgifter som svar på lagliga begäranden från offentliga myndigheter, inklusive krav beträffande nationell säkerhet eller upprätthållande av lagen.

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna förbinder Toluna USA sig att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har frågor om eller klagomål på vår Privacy Shield-policy bör först kontakta dataskyddsombudet via [Kontakta oss].

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt kan du kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) via feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, som beskrivs mer utförligt på Privacy Shield-webbplatsen https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du begära bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Du kan ha alternativet att välja bindande skiljeförfarande för att lösa ditt klagomål under vissa omständigheter, förutsatt att du har vidtagit följande åtgärder: (1) tagit upp ditt klagomål direkt med Toluna och gett oss chansen att lösa ärendet; (2) använt tvistlösningsmekanismen som identifieras under paragrafen Hur ställer du en fråga eller gör ett klagomål? nedan; och (3) tagit upp ärendet genom relevant dataskyddsmyndighet och låtit USA:s handelsdepartement försöka lösa ärendet kostnadsfritt för dig. Se USA:s handelsdepartements Privacy Shield-ramverk för mer information om bindande skiljedomsförfarande: Bilaga 1 (bindande skiljedomsförfarande) på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

På vilka andra sätt kan du bli medlem i vår influencerpanel? –  Vår mobilapp

 

Mobilappar

Du kan välja att bli medlem via vår mobilapp. När du laddar ned och använder vår mobilapp samlar vi automatiskt in information om systemet i din enhet och dess prestanda, operativsystemversion, enhets-ID samt statistik om hårdvaruanvändning såsom CPU, RAM, lagring och app-version. Vi kommer att använda informationen som vi samlar in via mobilappen i enlighet med villkoren i detta integritetsmeddelande och bestämmelserna som anges nedan.

Vi skickar pushmeddelanden ibland för att meddela dig om undersökningar och fråga om du vill delta i vissa marknadsföringsundersökningar i enlighet med detta integritetsmeddelande. Om du inte längre vill ta emot denna typ av kommunikation kan du stänga av den i din enhet. Vi behöver samla in viss information om din enhet, såsom operativsystem och användar-ID, för att säkerställa att du får lämpliga aviseringar.

 

SMS

Vi kan tillgängliggöra en tjänst antingen direkt eller genom tredje parter, från vilka du kan få meddelanden till din enhet via SMS ("SMS-tjänst")

Din operatörs standardtaxa för data och meddelanden gäller för all SMS-kommunikation. Alla avgifter debiteras av och betalas till din mobiloperatör. Du bekräftar att du är ägaren till, eller en auktoriserad användare av, den trådlösa enheten där meddelandena mottas och att du är auktoriserad till att godkänna de kostnader som uppstår. Personlig information som samlas in från dig i anslutning med denna SMS-tjänst kan inkludera dina personuppgifter och din kontaktinformation, din operatörs namn, samt datum, tid och innehåll i ditt meddelande. Användningen av den här informationen kommer att ske i enlighet med detta integritetsmeddelande. Om avgifter debiteras till din faktura för kontot kan vi vara skyldiga att informera din operatör om dina personuppgifter och kontaktuppgifter i samband därmed. Din operatör och andra tjänsteleverantörer kan också komma att samla in information om användningen av din trådlösa enhet och deras rutiner regleras av deras egna policyer. Du bekräftar och godkänner att SMS-tjänsten tillhandahålls via trådlösa system som använder radiosändningar (och andra medel) för att överföra kommunikation över komplexa nätverk. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i mottagandet av SMS-meddelanden, eftersom leveransen är beroende av effektiv överföring från din nätoperatör. SMS-meddelandetjänster tillhandahålls enligt gällande förutsättningar. Vi garanterar inte att din användning av SMS-tjänsten kommer att vara privat eller säker, och vi är inte ansvariga för eventuell avsaknad av sekretess eller säkerhet du kan uppleva. Du är fullt ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder och tillhandahålla säkerhetsåtgärder bäst lämpade för din situation och avsedda användning av SMS-tjänsten. Du kan när som helst avstå från den här tjänsten genom att besöka din kontosida och avmarkera "Jag accepterar att få inbjudningar till enkäter via SMS" under fliken Personliga Uppgifter. Om detta är tillgängligt i ditt land, kan du även avanmäla dig via SMS genom att följa instruktionerna i det SMS vi skickar till dig.

 

Enstaka inloggning

Du kan logga in på vår webbplats genom att använda inloggningstjänster såsom Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster autentiserar din identitet och ger dig möjlighet att bli medlem. Tjänster såsom Facebook Connect ger dig möjlighet att lägga upp information om dina aktiviteter på denna webbplats på din profilsida, för att dela med andra i ditt nätverk.

 

Hänvisning

Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om vår webbplats, kan du skicka en unik hänvisningslänk till din vän, och om din vän blir medlem kommer vi att ge dig Toluna-poäng som tack.

 

Vilka cookies använder vi på vår webbplats?

 

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på vår webbplats, och uppskattaR antalet besök och klick för enskilda kampanjer. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det även möjligt för oss att förbättra vår webbplats. Dessa cookies upphör när din surfningssession slutar. Genom att fortsätta surfa på den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på hårddisken på din dator om du samtycker till detta. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.
Se vår Cookie-policy på https://www.toluna.com/cookies för detaljerad information om vilka cookies vi använder och i vilka syften vi använder dem.  


Vilka andra spårningstekniker använder vi för enkäter du deltar i och för vilka andra syften?

 

Undersökningar - klienters cookiespårning, inklusive reklams effektivitet och kampanjer
Vi kan dela ditt unika paneldeltagar-ID med våra klienter, vilka kan skriva, ställa in eller läsa cookies eller använda annan teknisk data om dig, som de kan hämta från flera platser, inklusive våra servrar eller system. Om du deltar kommer ditt unika paneldeltagar-ID att lagras och associeras med sådana tekniska data för att låta oss och/eller våra klienter utföra online-kampanjer, använda din demografi-/profilinformation för att skapa lookalike-segment och/eller erhålla annan information om dig online. Om du har interagerat med online-kampanjen kommer vår klient att skicka ditt unika paneldeltagar-ID och den specifika undersökningen till oss, och vi kan ge dig möjligheten att slutföra undersökningen.

Du kan välja att avstå från dessa kampanjer genom att klicka på inaktiveringsknappen nedan:

 

Andra teknologier

 

 

Automatiserade teknologier eller interaktioner.

I samband med din interaktion med webbplatsen samlar vi automatiskt in tekniska data om din utrustning, webbläsare och mönster. Vi samlar in tekniska data genom att använda cookies, serverloggar, digitala fingeravtryck och liknande teknologier. Vi kan också erhålla tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookie-policy för mer information.

 

 

 

Serverloggfiler:

Vi kan samla in information om IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör, refererande sidor/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata. Dessa tekniska data kan kombineras med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig, webbplatsens funktionalitet och analyser.

 

 

Fingeravtrycksteknik:

i allmänhet tilldelar digitala fingeravtryckstekniker en unik identifierare eller ett "Maskin-ID" till en användares dator för att identifiera och spåra enheten (“teknik"). Tekniken analyserar information och data som finns tillgänglig för allmänheten och som har hämtats från datorns webbläsare och från andra offentligt tillgängliga datapunkter, inklusive datorns tekniska inställningar, datorns egenskaper samt datorns IP-adress, i syfte att skapa ett unikt ID som tilldelas datorn. Vi använder tekniken för kvalitetskontroll, validering, upptäckt och förebyggande av bedrägerier samt för att säkerställa sekretessen för undersökningsresultat. Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att tekniken är säker, trygg och inte orsakar otillbörlig integritets- eller datasäkerhetsrisk, och vi ska använda och distribuera tekniken på ett professionellt och etiskt sätt och i enlighet med (a) detta integritetsmeddelande, (b) alla andra uttalanden och/eller upplysningar som vi har gett dig som medlem i forumet, och (c) tillämpliga lagar och marknadsundersökningskoder. Om vi upptäcker eller får kännedom om oetiskt beteende i samband med användningen av tekniken eller att tekniken används på ett sätt som strider mot integritetsmeddelandet, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att förbjuda sådant oetiskt beteende och för att säkerställa en korrekt administration av tekniken.

 

Reklam

Vi samarbetar med tredje parter för att antingen visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra associerade tredje parter kan använda teknologier såsom cookies för att samla in information om dina aktiviteter på sin egen och andras webbplatser, för att visa dig reklam baserat på dina internetvanor och intressen. Om du är belägen i EES och du inte vill att den här informationen ska användas i syfte att ge dig intressebaserad reklam kan du välja bort detta genom att klicka här. Observera att detta inte innebär att du väljer bort att få reklam. .Du kommer att fortsätta få allmän reklam.

 

Digitala fingeravtryck

I allmänhet tilldelar digitala fingeravtryckstekniker en unik identifierare eller ett "Maskin-ID" till en användares dator för att identifiera och spåra den. Vi kommer inte att använda digitala fingeravtryckstekniker (“teknik") för att samla in information om din identitet eller dina kontaktuppgifter, eller spåra dina internetaktiviteter; och kommer inte att störa eller avbryta användningen eller kontrollen av din dator eller ändra eller modifiera dess inställningar eller funktionalitet. Ibland kommer vi, i specifika marknadsundersökningar, att använda den här typen av teknologi för att hjälpa våra kunder att se till att undersökningsresultatens integritet bevaras. Tekniken analyserar information och data som finns tillgänglig för allmänheten och som har hämtats från datorns webbläsare och från andra offentligt tillgängliga datapunkter, inklusive datorns tekniska inställningar, datorns egenskaper samt datorns IP-adress, i syfte att skapa ett unikt ID som tilldelas datorn. Den unika identifieraren kommer att vara ett alfanumeriskt ID. För att hjälpa våra kunder att skydda och säkerställa integriteten hos undersökningsresultaten, kan vi (a) länka eller associera din unika identifierare till dig och någon av dina personuppgifter; (b) dela din unika identifierare med våra kunder och med andra urvals- eller panelleverantörer; och (c) ta emot eller få en unik identifierare som är kopplad till dig från en tredje part, inklusive men utan begränsning till en urvals- eller panelleverantör eller vår kund, men vi kommer endast att överlämna sådan information till tredje part (inklusive våra kunder) på en aggregerad och anonymiserad eller pseudonymiserad grund. Dessutom kommer eventuella unika identifierare som vi har införskaffat eller erhållit att skyddas i enlighet med detta integritetsmeddelande, och där detta krävs enligt lag kommer vi att begära ditt samtycke i förväg. Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att tekniken är säker, trygg och inte orsakar otillbörlig integritets- eller datasäkerhetsrisk, och vi ska använda och distribuera tekniken på ett professionellt och etiskt sätt och i enlighet med (a) detta sekretessmeddelande, (b) alla andra uttalanden och/eller upplysningar som vi har gett dig och (c) tillämpliga lagar och marknadsundersökningskoder. Om vi upptäcker eller får kännedom om oetiskt beteende i samband med användningen av tekniken eller att tekniken används på ett sätt som strider mot de uttalanden och/eller upplysningar som görs av oss eller bryter mot gällande lagar eller marknadsundersökningskoder, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att förbjuda sådant oetiskt beteende och för att säkerställa en korrekt administration av tekniken.

 

Sociala media-widgets

Vår webbplats inkluderar sociala mediefunktioner såsom Facebooks gilla-knapp, och widgets såsom dela-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan lägga till cookies för att en funktion ska kunna fungera korrekt. Sociala mediafunktioner och -widgets drivs antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa widgets styrs av integritetsmeddelandet från det företag som tillhandahåller dem.


Vad är vår policy för vinnare och integritetsgaranti?

Medlemmar och andra som deltar i våra undersökningar väljs slumpmässigt ut och vinner priser för deltagande i undersökningar, innehåll, spel och andra kampanjer. Alla vinnare meddelas via e-post eller vår webbplats om sina vinster. Toluna anger vinnarnas användarnamn på vår webbplats och våra egna bloggar och i nyhetsbrev. För mer information, besök vår villkorssida Kontanter och andra priser som tillfaller personer som inte är medlemmar delas ut direkt.


Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda din personliga information?

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag ska försvinna, användas eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har behov av att känna till dem. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av sekretessplikt.

Fastän vi gör allt vi kan för att skydda din information, kan inga system garantera 100 % säkerhet. Kontakta oss omedelbart i enlighet med instruktionerna i detta integritetsmeddelande om du har frågor om säkerheten för dina personuppgifter, eller om du har anledning att tro att den information vi innehar om dig inte längre är säker.

Vi har infört förfaranden för att hantera misstänkta dataintrång på personuppgifter och kommer att meddela dig och eventuella behöriga tillsynsmyndigheter om detta om vi är skyldiga att göra det enligt lag.


Vad är vår policy för lagring och destruktion av data?

 

Hur länge kommer ni att använda min personliga information?

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att rätta oss efter alla lagar, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt gällande lagstadgade krav.

Om du är medborgare eller bosatt i EES, eller om vi behandlar dina personuppgifter inom EES-området, kan du under vissa omständigheter be oss att radera dina uppgifter: se avsnittet Dina rättigheter nedan för mer information.

Eftersom resultaten av undersökningarna och annan aggregerad eller pseudonymiserad information används för forskning och/eller statistiska ändamål kan vi och våra klienter eller andra tredje parter använda dessa uppgifter i enlighet med villkoren på obestämd tid, utan vidare meddelande till dig.

 

Affärstransaktioner

Allteftersom vi utvecklar vår verksamhet kan det hända att vi säljer eller köper ytterligare tillgångar. Sådana transaktioner omfattar i allmänhet Tolunas rätt att kontakta sina medlemmar samt den information du frivilligt har angivit i din användarprofil. Om Toluna eller dess affärstillgångar (inklusive influencerpanelen) säljs eller överförs, eller i händelse av annan fundamental affärstransaktion, blir detta till en entitet som samtycker till att följa alla de materiella villkoren i vårt integritetsmeddelande. Du kommer att bli underrättad via e-post och/eller ett väl synligt meddelande på vår sida om en händelse skulle kunna resultera i ny föreslagen hantering av dina personuppgifter som inte är kompatibel med användningen som anges i detta integritetsmeddelande och de val du kan ha avseende dina personuppgifter.

 

Länkar

Det kan ibland hända att vi erbjuder besökare möjligheten att frivilligt länka till andra sidor. Toluna varken granskar eller ansvarar för innehållet eller integritetspolicyn för sådana sidor.

 

Barns integritet

Toluna kommer inte medvetet att samla in någon information från något barn under 16 år utan tillstånd från föräldrar, vårdnadshavare eller en vuxen som är ansvarig för barnets vård. Berättigade "unga" (personer mellan 16 och 17 år) kan bli inbjudna att delta i vår Tonårspanel från tid till annan. Vi följer COPPA, EU:s "Safer Internet”-program, den allmänna dataskyddsförordningen och riktlinjerna från ESOMAR i samband med undersökningar som rör barn och ungdomar. Om du är en förälder till eller förmyndare av ett barn under 16 år och får kännedom om att ditt barn har tillhandahållit oss med personuppgifter utan din vetskap om sådan behandling, ber vi dig att kontakta oss enligt instruktionerna i detta integritetsmeddelande så att vi kan vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan information.

 

Dina rättigheter


Hur får du tillgång till dina uppgifter, hur använder du tjänsteområdet för medlemmar och/eller uppdaterar, korrigerar eller raderar din information?

På begäran kommer Toluna att ge dig information om huruvida vi innehar några av dina personuppgifter. Du kan avsluta ditt medlemskap eller komma åt, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att logga in på ditt medlemskonto. Om du följer de angivna anvisningarna uppdateras din information automatiskt i vår databas. För dessa ändamål, och om du inte kan korrigera dina personuppgifter själv via kontot, kan du skriva till vår postadress som finns i slutet av detta integritetsmeddelande eller kontakta oss här. Vi besvarar alla förfrågningar inom rimlig tid.


Hur avslutar du ditt medlemskap i influencerpanelen?

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos Toluna eller vill kräva att vi ska sluta behandla dina personuppgifter, kan du avsluta medlemskapet genom att besöka ditt ”Konto” och först välja ”Avregistreringsalternativ” längst ned i vänstra hörnet och sedan "Avsluta konto". Om du följer anvisningarna kommer du att markeras som "kontakta ej" och inte längre få meddelanden från Toluna. Vidare ger du upp den premiekredit som inte har lösts ut vid den tidpunkt du väljer att avsluta ditt medlemskap. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande direkt genom formuläret Kontakta oss och be oss avsluta ditt medlemskap. Det finns e-postlänkar på sidan så att du kan kontakta oss direkt om du har frågor eller vill framföra klagomål. Varje e-postmeddelande tas emot och besvaras individuellt. I de flesta fallen tar det endast 2 till 3 dagar att genomföra den här förändringen, men det kan ta upp till två veckor innan din status har ändrats. Observera att du kan fortsätta få kommunikationer under den här korta tidsperioden efter att du har ändrat dina preferenser medan vårt system håller på att uppdateras.


Lagring av data

Om du avslutar ditt medlemskap kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för att kontakta dig, men i enlighet med våra backupförfaranden kommer vi att lagra dina personuppgifter tills de förstörs i enlighet med våra policyer för lagring och destruktion av data, och vi kommer att fortsätta tillämpa säkerhetsförfaranden och -tekniker för att hålla din information säker.


Hur kan du ställa frågor eller klaga?

Du kan framföra frågor eller klagomål om användningen eller avslöjandet av dina personuppgifter till vårt dataskyddsombud. Vi kommer att utreda och försöka lösa alla klagomål eller tvister avseende användningen eller avslöjandet av dina personuppgifter inom 30 dagar från det att vi tar emot ditt klagomål.

Om du bor i EES och har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt, kan du konsultera dina rättigheter för att framföra ett klagomål under paragrafen [[när som helst skicka ett klagomål till vår dataskyddsmyndighet] nedan].
 

Dina övriga rättigheter

Du kan:

 • begära åtkomst till dina personuppgifter, och vi kan utföra ID-kontroller innan vi besvarar din begäran.

 • ha rätt att få dina personuppgifter raderade, korrigerade eller begränsade om de är felaktiga eller behöver uppdateras. Du kan också ha rätt att under vissa omständigheter begära borttagning av dina personuppgifter. Detta är emellertid inte alltid möjligt på grund av lagliga krav och andra skyldigheter och faktorer. Du kan uppdatera din kontoinformation via ditt konto eller genom att kontakta oss på adressen nedan.

 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vi inte använder din personliga information för de syften som anges i denna integritetspolicy.

 

Dina rättigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du bor i EES har du dessutom rätt till att:

 • få dina personuppgifter överförda till dig eller en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, tillgång till din personliga information i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gett ditt samtycke till att vi använder, eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • när som helst framföra ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. En lista över nationella dataskyddsmyndigheter finns här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Kontakta gärna oss först, eftersom vi skulle uppskatta chansen att hantera dina problem innan du tar kontakt med dataskyddsmyndigheten.

 

Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Den här versionen uppdaterades senast det datum som anges i början av denna integritetspolicy.
 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så granska den ofta. Om vi beslutar att ändra vår policy kommer dessa ändringar att anges i detta integritetsmeddelande på startsidan och andra lämpliga platser, så att du kan ta del av vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter, om några, vi lämnar ut dem. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida innan ändringen börjar gälla.
 

Det är viktigt att personuppgifterna som vi innehar om dig är korrekta och aktuella. Håll din kontoinformation uppdaterad om dina personuppgifter ändras under ditt medlemskap.

 

Sekretess-kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att skriva till:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London

 

OK
Avbryt
Vi har inaktiverat vår Facebook-inloggningsprocess. Vänligen ange ditt Facebook-e-postmeddelande för att få en länk för lösenordsskapande.
Var god fyll i: E-post
Avbryt
Vi jobbar på det...
När du laddar upp en bild så ser vår sajt bättre ut.
Ladda upp